Główna O nas

Kim jesteśmy

Działalność rehabilitacyjna w Warsztatach Terapii Zajęciowej realizowana jest zgodnie z Ustawą o Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

Rehabilitacja prowadzona jest przez zespół specjalistów tworzących Radę Programową Warsztatu. Oddziaływania terapeutyczne prowadzone są wielokierunkowo w celu stymulacji wszystkich sfer funkcjonowania. Ta różnorodność oddziaływań umożliwiła wykorzystanie i rozwijanie już istniejących sprawności i umiejętności, a także nabywanie nowych oraz możliwie najpełniejsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w każdym uczestniku. Dla każdego uczestnika zostaje opracowany przez Radę Programową Indywidualny Program Rehabilitacji. Plan ten ewaluowany jest raz  rok.

Realizacja celów określonych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji odbywa się poprzez zastosowanie różnorodnych metod i technik zmierzających do: rozwijania umiejętności życia codziennego oraz zaradności osobistej; poprawy funkcjonowania społeczno-emocjonalnego oraz intelektualnego; nabywania i rozwijania umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym oraz podjęcie pracy. Dążymy również poprzez odpowiednie działania rehabilitacyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników, do poprawy ogólnej sprawności ruchowej.

W pracy Warsztatów wykorzystuje się wszelkie dostępne i znane metody dydaktyczne, które dla osiągnięcia lepszych efektów rehabilitacyjnych przeplatają się ze sobą i wzajemnie uzupełniają. Wśród tych metod znajdują się: metody słowne, poglądowe, aktywizujące i praktycznego działania, waloryzacyjne oraz elementy metody ośrodków pracy. Intensywność i bogactwo form, treści, metod, technik i środków oddziaływań terapeutycznych sprzyjały rozwojowi osobowości uczestników we wszystkich sferach.

 

Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) finansowana jest przez Państwo Polskie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) poprzez samorządy terytorialne. W naszym przypadku przez Powiat Trzebnicki.

Procedura przekazywania środków finansowych samorządom terytorialnym wynika z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.). Określa ono wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w danym powiecie (środków funduszu przekazywanych zgodnie z algorytmem). Środki przekazywane w drodze algorytmu określają wysokość zobowiązań obliczanych jako iloczyn liczby uczestników WTZ (wynikającej z podpisanych przez powiat umów do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm) i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ i stanowią maksymalną kwotę zobowiązań samorządu powiatowego z tego tytułu. Przedmiotowa kwota środków PFRON przekazywanych algorytmem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ jest wielkością stałą i znaną. Zobowiązania Państwa Polskiego dotyczące rocznego kosztu pobytu uczestnika w WTZ wynikające z algorytmu od 2009 r. wynoszą 14 796 zł. (bez uwzględnienia corocznej inflacji).

Wysokość środków finansowych na działalność WTZ w danym roku zawiera proporcje pokrycia kosztów działalności WTZ, które zostały określone w ustawie o rehabilitacji (...), tzn. maksymalnie 90% ze środków PFRON i co najmniej 10% ze środków Starostwa Powiatowego.

Środki powyższe są niewystarczające na pokrycie w całości kosztów działalności WTZ związanych m.in., z rosnącymi opłatami za media (gaz do celów c.o., energią elektryczną, wod.-kan.) nie wspominając o potrzebie wzrostu wynagrodzeń personelu obsługi WTZ. Stąd też systematyczna pomoc w dofinansowaniu warsztatu przez Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” podmiotu prawnego prowadzącego warsztat. Stowarzyszenie jako Organizacja Pożytku Publicznego ma możliwość prawną pozyskiwania 1% podatków i różnego rodzaju darowizn m.in. na w/w cel.

 

Panel logowaniaOdwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj24
mod_vvisit_counterWczoraj59
mod_vvisit_counterW tym tygodniu83
mod_vvisit_counterTydzień temu441
mod_vvisit_counterW tym miesiącu1720
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc1839
mod_vvisit_counterWszystkie odwiedziny259995

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Z życia WTZ