GABINET PSYCHOLOGA

Gabinet psychologa, to taki pokój „zwierzeń”. Tu nasi uczestnicy WTZ mogą zostawić swoje smutki, kłopoty, podzielić się radościami i sukcesami. Tu rozmawiamy na różne tematy: poważne, życiowe, ale też i te codzienne, zwyczajne, czasami wydawać by się mogło, że błahe, lecz dla naszych uczestników niezmiernie ważne, bo decydujące o ich chęci do pracy w danym dniu bądź też niekiedy niechęci. Tu zawsze każdy znajdzie wsparcie i pomoc, nikt nie wychodzi stąd samotny czy zagubiony.

Psycholog prowadzi również badania psychologiczne (posiada do tego niezbędne metody i testy), potrzebne np. przy załatwianiu przez uczestników renty lub przedłużaniu orzeczenia o niepełnosprawności, bądź w innym celu. Prowadzone przez psychologa spotkania mają przeważnie charakter terapeutyczny i ich celem jest poprawa stanu zdrowia i samopoczucia uczestnika.

Psycholog spotyka się również z opiekunami uczestników WTZ i ich terapeutami, by z nimi omawiać ważne dla uczestników i ich rodzin sprawy oraz organizować
i ukierunkowywać cały proces reedukacyjny i rehabilitacyjny danego uczestnika.

Obecnie w gabinecie psychologicznym „urzęduje” Pani Agnieszka Jarosz-Zielińska oraz Pani Sylwia Jarocha.