Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020- informacja dodatkowa